icon storingStoringsdienst: 045 78 54 299

  Privacy verklaring

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-06-2020

  Installatiebedrijf Kuppen, eenmanszaak gevestigd aan:
  Merkelbeekerstraat 73, 6441 KK Brunssum


  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:


  H. Kuppen
  is de Functionaris Gegevensbescherming van Installatiebedrijf Kuppen
  Hij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


  Persoonsgegevens die wij verwerken:

  Installatiebedrijf Kuppen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres, woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Banknummer


  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.


  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Installatiebedrijf Kuppen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om te factureren en/of betalingen voor onze diensten te kunnen uitvoeren
  • Het voeren van een debiteurenadministratie
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

   

  Geautomatiseerde besluitvorming:
  Installatiebedrijf Kuppen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Installatiebedrijf Kuppen) tussen zit.
  Installatiebedrijf Kuppen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Microsoft Outlook - ontvangen en verzenden van e-mailverkeer - verwerken van e-mailaanvragen
  • Joomla CMS - content in website te kunnen aanpassen - ontwikkeling website
  • Internetbrowsers: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome
  • Acrobat Reader
  • Microsoft Word/ Exel/ Powerpoint
  • Gilde Software Handsoft/ Snelstart - verwerken van administratieve werkzaamheden


  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
  Installatiebedrijf Kuppen bewaart uw persoonsgegevens verkregen via onze contactformulier niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgevens:  |  Bewaartermijn:  | Reden:
  • Personalia/ naam | tot einde contract | afhandeling opdracht en administratie
  • E-mailadres  | tot einde contract | afhandeling opdracht en administratie
  • Telefoonnummer | tot einde contract | afhandeling opdracht en administratie
  • Adres/ woonplaats | tot einde contract | afhandeling opdracht en administratie
  • Bank/ gironummer | tot einde contract | afhandeling opdracht en administratie

   

  Delen van persoonsgegevens met derden:

  Installatiebedrijf Kuppen maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers, waaronder Knippin ICT en waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.
  Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren zij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk hierbij aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten in onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen, om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

  Installatiebedrijf Kuppen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Installatiebedrijf Kuppen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

  Installatiebedrijf Kuppen gebruikt standaard cookies of vergelijkbare technieken.

   
  Social Media:

  Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

  Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Installatiebedrijf Kuppen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:


  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Installatiebedrijf Kuppen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  Installatiebedrijf Kuppen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens verzonden via de website van Installatiebedrijf Kuppen worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door Telfort Veilig - Antivirus Software van Telfort. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Note: Installatiebedrijf Kuppen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.